Evangelieside, den venstre side av alteret (sett fra kirkerommet), også kalt den nordre side, fordi kirkebygningen normalt er orientert mot øst. I den katolske messe ble evangeliet tidligere lest fra alterets evangelieside. Sml. epistelside.