I juridisk terminologi betegnelse på et avsnitt i en lov- eller forskriftstekst.