Endosporer, sporer som dannes inne i en enkelt celle (f.eks. hos bakterier) eller inne i et sporangium (hos mange alger og sopper). I det siste tilfellet slipper sporene ut gjennom et hull eller en spalte i sporangieveggen.