Ellipsevannbukk, også kalt waterbuck eller vannbukk, partået klovdyrart i oksefamilien. Stor antilopeart, boghøyde 120–133 cm, med en vekt som kan være over 200 kg. Lange, rette horn. Brunaktig av farge, med hvite striper fra haleroten nedover baksiden av lårene. Disse stripene danner to hovedmønstre: enten en ellipseformet ring eller en hvit flekk. Tidligere ble de med ellipseformet ring kalt ellipsevannbukk, mens de med hvit flekk ble henført til en egen art, defassavannbukk eller hjorteantilope. I dag regnes begge som geografiske varianter av en og samme art. Forekommer på savanner i østlige og sørøstlige deler av Afrika.