Bog, på Østlandet også kalt bau eller baug, er partiet på forkroppen av et dyrs sider som inneholder skulder og overarmsben. Det brukes særlig om slakt av større pattedyr, for eksempel både hest, storfe, småfe, svin, og elg.