Defassavannbukk, underart av ellipsevannbukk, Kobus ellipsiprymnus, partået klovdyrart i oksefamilien. Skilles fra andre underarter ved et hvitt felt rundt øynene og et hvitt akterspeil.