Prestens oppløfting av de innvidde nattverdselementer (brød og vin) under den katolske nattverdsliturgi. Forekommer også i høykirkelig protestantisme.