Elektromagnetisk linse, elektrisk eller magnetisk felt som benyttes for å styre elektronstråler. Ved å sørge for at feltene har den riktige form, kan elektronstråler avbøyes og fokuseres på tilsvarende måte som lysstråler i optiske linser. Anvendes bl.a. i elektronmikroskop og katodestrålerør.