Elektrogravimetri, klassisk elektrokjemisk og gravimetrisk analysemetode hvor analytten (som regel et metall) avsettes på en elektrode ved elektrolyse av prøveløsningen og hvor vektøkningen av elektroden gir informasjon om mengde analytt i løsningen. Metoden er lite brukt i dag da det finnes mange moderne og raskere metoder for bestemmelse av metaller.