Eland, elgantilope, Taurotragus oryx,partået klovdyrart i oksefamilien. Den største av alle nålevende antiloper. Den har lange og temmelig rette, bakoversittende, skruevridde horn. Kroppen er svær og klumpet, og halen ligner en kuhale. Kroppslengden er over 3 m, med en skulderhøyde på 180–200 cm, vekt 700–1000 kilo. Vanligvis rød- eller gulbrun av farge, oftest med hvite striper over ryggen. Gamle hanner blir nesten gråblå. Forekommer i flere underarter i Øst- og Sør-Afrika. Betraktes ofte som mellomform mellom antiloper og kveg. Kjøttet er meget velsmakende, og elanden kan i fremtiden bli et viktig oppdrettsdyr for produksjon av kjøtt og melk.