Ekstravaganter, tillegg av pavelige dekreter til Corpus juris canonici, som opprinnelig ikke var med i Decretum Gratiani.