Decretum Gratiani, vanlig betegnelse på den eldste kirkelige lovsamling, Gratians Concordia discordantium canonum, foretatt i Bologna ca. 1140. Verket inneholder både canones, pavelige dekretaler og utgiverens løsning av kirkerettslige problemer på grunnlag av disse autoriteter, de såkalte dicta Gratiani. Hele Decretum Gratiani gikk inn i Corpus juris canonici i 1582.