Dykkpetreller er en slekt av fugler i stormfuglfamilien. Den omfatter fire arter som er små og plumpe fugler, ca. 25 cm lange, og som ved første øyekast kan minne om en alkekonge. Utbredelsen er begrenset til området mellom 35 og 60 grader på den sørlige halvkule. Dykkpetrellene dykker etter plankton. Slektens vitenskapelige navn er Pelecanoides.