Dvergflamingo, fugleart i flamingofamilien. En karakteristisk fugleart i Øst-Afrikas sodasjøer, der den opptrer i stort antall. Forekommer også i de sørvestre deler av Afrika og i de nordvestre deler av India. Påtruffet to ganger i Norge per 2001. Fuglene var trolig rømt fra fangenskap.