Dvergbarkbiller, billeslekt i familien barkebiller, Scolytidae. De 4 norske artene er våre minste barkbiller og lett kjennelige med en kroppslengde på bare 1,0–1,3 mm. Artene lever under bark på nåletrær, i første rekke gran og furu. De benytter oftest andre barkebillers inngangshuller i trærne og lager selv uregelmessige, utydelige ganger i barken. Bare døde eller døende trær angripes, og de er derfor ikke skadedyr.