Dvalenattravn, fugleart i nattravnfamilien. En nokså liten nattravn, 18–21 cm lang, grålig med brune vinger, svartaktig ansiktsmaske og hvit strupe. Kan falle i dvale lange perioder om vinteren, og kroppstemperaturen kan da gå ned i ca. 10 °C. Dette er eneste fugleart hvor vinterdvale er påvist. Dvalenattravn lever i vestre og sentrale deler av USA og Mexico.