Råvarer og maskiner som må settes inn for å gjennomføre en produksjon, f.eks. kunstgjødsel, såkorn, kraftfôr, traktor.