Dobbeltsuger, benfisk i dobbeltsugerfamilien (Gobiesocidae), underordenen dobbeltsugere, orden piggfinnefisker. Minste fisk og eneste art i norske farvann i denne familien. 4–5 cm lang, flattrykt hode og forkropp, todelt sugeskive mellom brystfinnene. Fargen gulaktig med rødlige tegninger og en mørkere flekk bak brystfinnene. Forekommer på stein- og skjellbunn fra Stavanger til Trondheimsfjorden og i Ytre Oslofjord på 20–50 m dyp. Eggene legges i tomme muslingskall i juli/august og voktes av foreldrene.