Dobbeltsugere, benfiskunderorden i ordenen piggfinnefisker. 120 arter, for det meste saltvannsfisker, men noen arter forekommer også i ferskvann. Flertallet av artene finnes i strandsonen og er mindre enn 10 cm, noen opptil 30 cm lange. Bukfinnene er omdannet til en komplisert sugeskive. Én art i Norge: dobbeltsuger.