Dividivi, fruktene av trearten Caesalpinia coriaria i erteblomstfamilien (tidligere regnet til familien Caesalpiniaceae) fra Vestindia og Venezuela. Fruktveggen er svært rik på garvestoffer. Fra Peru og Chile kommer dividivifrukter av en annen art, C. tinctoria.