Sekst, det sjette trinn i en diatonisk tonerekke, samt intervallet på seks toner. Seksten kan være stor (f.eks. c–a), liten (c–ass), forstørret (c–aiss) og forminsket (ciss–ass).