Noneakkord, femklang bestående av grunntone, ters, kvint, septim og none; i firstemmig sats utelates oftest kvinten.