Ferromangan, (av ferro-), ferrolegering som ved siden av jern inneholder opptil ca. 80 % mangan, samt karbon i området fra ca. 6 % ned til meget lave gehalter (de siste betegnes ferromangan affiné eller ferromangan suraffiné). Se ferrolegeringer.