Døl, person fra en dal, gudbrandsdøl, østerdøl og så videre. Særlig fra Midt-Norge og nordover brukes (også) -daling (opp-, roms-, ver-); i skrift kan dette gi sammenblandingen -døling, for eksempel odøling.