Confiteor, syndsbekjennelsen som fremsies av presten og menigheten ved begynnelsen av den romersk-katolske messe, etter begynnelsesordet.