Chatter, germansk folk som i det første hundreåret e.Kr. holdt til ved elvene Weser og Werra. Kjempet mot romerne i Gallia, bl.a. i forbund med cheruskene. Etter hvert gikk de inn under fellesnavnet frankere.