Cherusker var et germansk folk, først omtalt av Caesar, som bodde mellom Weser og Elben. Sammen med andre germanskestammer, og ledet av Arminius (i tysk tradisjon kalt Hermann cheruskeren), slo de romeren Varus i Teutoburgerskogen (9 e.Kr.) og kjempet senere mot Germanicus (15–16 e.Kr.). I begynnelsen av 300-tallet forsvinner de og er rimeligvis gått opp i den saksiske stammen.