Beam, i den elektroniske terminologi brukt i forbindelse med stråling fra antenner, istedenfor det norske ord strålebunt. Ordet brukes også i avledninger som beam-bredde (strålebredde) osv.