Cénacle, særlig om salen der Kristus innstiftet nattverden; senere om selskapelige foreninger av personer med felles interesser, særlig om de litterære kretser av romantikere i Paris. Det mest kjente cénacle samlet seg 1823–24 og 1828–30 om Victor Hugo.