Butylftalat er en fargeløs, oljeaktig og lite flyktig væske som brukes som mykningsmiddel i lakker og plaststoffer. Forbindelsen har mange andre tekniske anvendelser. Kjemisk sett er stoffet ftalsyrens di-n-butylester.