Bunnventil, åpning under vannlinjen for inntak, eventuelt avtapping, av sjøvann. Lukkemekanisme til bunnventil blir alltid betjent innenfra.