Bullatus, egentlig en som er utnevnt ved en pavelig bulle. Herav uttrykket bulledoktor, dr. bullatus, om en som har kjøpt sin doktorgrad eller som har fått den ved et dokument fra landsherren og ikke etter utdanning fra et universitet.