Brunstmangel, sterkt nedsatt eller helt uteblitt kjønnsdrift hos hunndyret. Perioder med brunstmangel er det normale hos arter som sau og geit, hest, hund, rev og mink som i løpet av året har en begrenset reproduksjonssesong. Som sykelig tilstand kan brunstmangel skyldes feilernæring, hormonforstyrrelser eller infeksjoner. Brunstmangel har etter hvert blitt et betydelig problem i storfeavlen, som nå stort sett foregår ved hjelp av kunstig sædoverføring.