Brunfluesnapper, fugleart i fluesnapperfamilien. Hann og hunn like og ligner hunnen av svart-hvit fluesnapper, men er uten hvite vingebånd. Hekker i det sentrale og østlige Asia, men opptrer bare sporadisk i Europa.