Med ekvatorplan menes vanligvis et plan som går gjenom Jordens ekvator, men ordet kan også benyttes for ekvatorplanet til andre himmellegemer.