Løpende rigg, det tauverk som benyttes for å berge eller sette seil og manøvrere rær og seil (bras, fall, gitau, hals, skjøt, topplent). Se seilskip.