Brønnramme, boreramme, bunnramme, en kraftig ramme av sammensveisede stålrør som brukes på havbunnen for å holde på plass og beskytte brønnhoder og ventiltrær. Ofte brukes én brønnramme for en klynge med petroleumsbrønner som sprer seg ut til de ulike delene av reservoaret fra et punkt på havbunnen. Brønnrammen har ofte koniske pinner for å styre på plass de ulike delene av brønnkontrollutstyret med et minimum av, eller helt uten, dykkerassistanse på store havdyp. Ofte har brønnrammen en overbygning som skal beskytte brønnhodet mot fallende gjenstander og hindre at fiskeredskap setter seg fast. Se også petroleum (Utvinning til havs).