Ventiltre, innretning som monteres på brønnhodet når en petroleumsbrønn kompletteres. Ventiltreet har gjerne to hovedstengeventiler, en toppventil (eng. swab valve), to sideventiler, og produksjonsventil og strupeventil for regulering av produksjonen. Ved undervannsproduksjon kan ventiltreet enten stå ute i sjøen eller inne i et tørt kammer.