Bråsott, akutt infeksjonssykdom hos sau. Den ytrer seg ved heftig mage-tarmbetennelse og blødninger i indre organer og muskulaturen og viser høy dødelighet. Bråsott fremkalles av bakterien Clostridium septicum, (tidligere kalt Bacillus gastromycosis ovis) og opptrer mest senhøstes på beite. Bråsott spiller stor økonomisk rolle i Skottland, Island, på Færøyene og i Vest-Norge. Stadsdyrlege Ivar Nielsen i Bergen brakte allerede på slutten av 1800-tallet klarhet i sykdommens årsaksforhold og la grunnlaget for vaksinasjon som brukes med stort hell i bekjempelsen av sykdommen.