Bonifikasjon, godtgjørelse, skadeserstatning. Verb: bonificere.