Bongo, partået klovdyrart i oksefamilien. En vakker rødbrun antilope med 11–14 vertikale hvite striper langs kroppen, med hvite flekker på ørene, kinnene, haken og leppene samt mellom øynene. Skulderhøyden er ca. 120 cm og vekten rundt 220 kg. Hornene kan bli over en meter lange. Nær slektning av eland eller elgantilope, som lever på gressletter, men i motsetning til denne lever bongoen i tropiske regnskoger i Afrika sør for Sahara. Forekommer i isolerte bestander fra Vest- til Øst-Afrika.