Blidemåned, gammelt navn på februar (fra dansk, der også blidel(måned), i svensk bli(d)el, der også om siste del av mars og første av april); kommer trolig av at været da klarner opp, blir «blidere».