Blåsau, partået klovdyrart i oksefamilien. Hvitaktig til gråbrun, varierende med årstidene, med påfallende hvitt akterspeil og buk. Lange, tykke og rette, mørkfargede horn. Korte ben. Vekt sjelden over 70 kg. Forekommer vanligvis over tregrensen fra Kashmir til vestre deler av Mongolia. Dårligst kjente art i underfamilien som omfatter sauer og geiter. Hører til en slekt som plasseres mellom disse.