Blå orebladbille, billeart i familien bladbiller (Chrysomelidae). Den voksne billen er 6–7 mm, oval og blå til fiolett. Larven blir opptil 10–12 mm med 3 par brystben, gulaktig og etter hvert helt mørk. Lever særlig på gråor spredt over Øst- og Sørlandet. Den voksne billen overvintrer. Den gnager hull i bladene, larven fortsetter gnaget, og ofte blir bare nervene stående igjen. Betyr lite som skadedyr.