Ledningsstrengene i et blad. Disse danner et forgrenet system som på bladets overflate sees som tydelige linjer eller «nerver». Etter forgreningsmønsteret skilles det mellom fjær-, hånd-, bue- og likenervede blad.