Blååte, art av hoppekreps i slekten Calanus innen ordenen Calanoida. Artene i denne slekten kalles ofte raudåte som en felles betegnelse. Blååte er utbredt langs kysten av Vestlandet og Sørlandet, og er bl.a viktig føde for makrell.