Bjørkeregionen, eldre navn på den delen av landet hvor fjellbjørk er det viktigste skogdannende tre. Under bjørkeregionen kommer barskogregionen, og ovenfor har vi fjellregionen. Bjørkeregionen kan også sees på som den øvre delen av barskogregionen. Den øvre grense for bjørkeregionen faller oftest sammen med tregrensen.