Bergverksarbeider, tidligere kalt bergfagarbeider, yrkesutøver som arbeider med uttak og videreforedling av naturlige råstoffer (alt fra malm, kull og mineraler til stein, grus og sand) til anleggs- og bygningsformål. Opplæringen skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i en bedrift. Opplæringen avsluttes med en fagprøve.