Polytypi, en form for polymorfi av én-dimensjonal karakter. Hos stoffer med sjiktgitterstruktur kan de enkelte lag i strukturen være stablet på hverandre i forskjellig orientering, slik at hver identisk lagpakke kan bestå av ett eller flere enkeltlag. Polytype varianter forekommer f.eks. hos molybdenitt, kaolingruppens mineraler (kaolinitt, dickitt, nakritt) og hos glimmere. Betegnelser som muskovitt 1M eller 3T betyr henholdsvis en én-lags muskovitt med monoklin symmetri og en tre-lags muskovitt med trigonal symmetri.