Moringa, eneste planteslekt i den tofrøbladede familien Moringaceae. 12 arter i Afrika og India. Pepperrottre, Moringa oleifera, er vanlig dyrket i tropiske områder. Frøene av denne og nærstående arter, behennøtter, inneholder en fet olje, «behenolje» eller «benolje», som brukes i såpe og parfymeindustri, tidligere også til finere maskiner og til urmakerolje.